Trương Đăng Quế Vị quan đại thần có ảnh hưởng lớn nhất đến triều đại nhà Nguyễn

28/01/2019 10:10
Dưới thời trị vì của các vua nhà Nguyễn, Trương Đăng Quế nổi tiếng là một nhân vật tài năng, thanh liêm nhất mực. Ông làm quan 43 năm qua 4 triều vua Nguyễn. Ông còn là nhà thơ, nhà sử học, và là thầy của vua Thiệu Trị.

Dưới thời trị vì của các vua nhà Nguyễn, Trương Đăng Quế nổi tiếng là một nhân vật tài năng, thanh liêm nhất mực. Ông làm quan 43 năm qua 4 triều vua Nguyễn. Ông còn là nhà thơ, nhà sử học, và là thầy của vua Thiệu Trị.

Một lễ hội dưới triều Nguyễn. (Ảnh tư liệu)

Trương Đăng Quế được xem là một trong những vị quan thanh liêm của nhà Nguyễn, góp công rất lớn trong việc xây dựng triều đại này. Ông sinh năm 1793 tại làng Mỹ Khê, huyện Bình Sơn (nay thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), nhưng tổ tiên ông là người ở Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Thuở nhỏ Trương Đăng Quế đã nổi tiếng là văn hay. Năm 1819, ông đỗ Hương tiến (tương đương cử nhân), học vị cao nhất thời bấy giờ, được bổ nhiệm làm quan.

Năm 1830, dưới thời vua Minh Mạng, Trương Đăng Quế được phong làm Tả thị lang Bộ Công làm ở Nội các, hàng ngày gần gũi Vua, cùng tham gia bàn bạc các vấn đề của đất nước.

Năm 1832, ông được phong làm Thượng thư bộ Binh. Tuy nhiên, để tận dụng hết tài năng của Trương Đăng Quế, vua Minh Mạng đã cử ông làm chủ sát hạch giáo chức các tỉnh, độc quyển điện thí, chủ khảo trường thi Hội và Độc quyển kỳ thi Đình.

Trương Đăng Quế Vị quan đại thần có ảnh hưởng lớn nhất đến triều đại nhà Nguyễn - Đời Sống