"vndcch" (Có 1 kết quả)

Trận đánh lịch sử quyết định ở khe sanh

Tướng Westmoreland tin rằng, VNDCCH đang tìm cách chơi lại ván bài mà họ đã thắng trong Hội nghị Genève năm 1954, và Khe Sanh sẽ đóng vai trò Ðiện Biên Phủ trong ván bài lần này.