"tao-quan-vi-hanh" (Có 1 kết quả)

Táo Quân vi hành: Mảng miếng hài đã cũ

Táo Quân vi hành phản ánh cuộc sống của người Việt xa xứ nhưng tiếng cười chưa thuyết phục khán giả vì sử dụng những mảng miếng hài đã cũ.