"shin-min-ah" (Có 1 kết quả)

Đầu năm, Kim Woo Bin có động thái cho thấy chuẩn bị về chung 'nhà' với Shin Min Ah

Nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích khi biết kế hoạch vô cùng ý nghĩa mà Kim Woo Bin dành cho Shin Min Ah.