"phat-trien-binh-thuongbe-4-tuoiche-do-doc-taikhau-phan-anbe-luoi-ansup-lo-tranghinh-tam-giacbe-bieng-an" (Có 1 kết quả)

Làm gì khi bé biếng ăn

Việc cho bé ăn quả là một nghệ thuật thực sự: Hẳn không ít lần bạn đã trổ đủ "ngón nghề" chỉ cốt sao cho bé ăn được một vài thìa cơm hay mẩu thịt. Hẳn không chỉ một lần bạn băn khoăn, tại sao con người ta thì ăn uống dễ dàng thế kia, còn với con mình phải dùng đủ các biện pháp…