Em sống như thế nào sau này em nhận được cái kết như thế

24/02/2021 04:32

Gửi PHẠM TỚI em sống như thế nào sau này em nhận được cái kết như thế. Cùng nhau gây dựng, tâm huyết của 3 anh em hai nhóm: Xe tiện chuyến và Hội đi chung.  Vậy mà, Em đúng là kẻ hai mặt. Đẩy hai anh ra để cướp đi trắng trợn, chiếm làm của riêng một mình mình. em sống cháo trở như thế cả hội lái xe rồi đây sẽ tẩy chay em. Làm ăn không đang hoàng sẽ nhận được cái kết không đàng hoàng. Mong rằng ai đọc được bài này tránh xa cái con người này ra từ nay về sau sẽ không ai hợp tác với kẻ lật lọng này nữa

1482063148501602257171904407813730155477928n

1484525991752563207116506478865863626788229n

1526546244288479415287962900672276245054448n

Em sống như thế nào sau này em nhận được cái kết như thế - Xã Hội